Your Dream of Houses is Our dream to support.

  • 801/301, หมู่8, ถ.พหลโยธิน,
  • ต.คูคต, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี

เกี่ยวกับเรา

<

บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด

ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพ ข้างห้างเฃียร์รังสิต เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 (1991) บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการให้บริการในการตรวจสอบสินค้า ด้าน การ สุ่มตรวจ ก่อนส่ง ออกต่างประเทศ (Pre shipment Inspections) ,การตรวจสินค้าระหว่างขบวนการการผลิต, การตรวจและยืนยัน สินค้า ที่ผลิตเสร็จพร้อมส่งออก ระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ตามใบสั่งชื้อ (PO) จากลูกค้า (loading Supervision Inspection), และ การตรวจประสิทธิภาพขบวนการผลิตของโรงงาน (Factory Business Inspection)เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าผู้ชื้อทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และเรายังเป็นเครือข่ายตัวแทนตรวจสอบสินค้าและโรงงานตามมาตรฐานสากลให้กับตลาดในประเทศแคนานาและสหรัฐอเมริกามานานกว่า20ปี  ต่อมาผู้บริหารบริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัดได้เล็งเห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้าน การลงทุน การชื้อ การขาย รวมถึงเจ้าของทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,

แอ็ดแวนเทชไทย เรียลเอสเตท จึงได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดและมีความสุขทั้งผู้ชื้อทรัพย์ ผู้ขายทรัพย์และเจ้าของทรัพย์

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

“เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ และ เชื่อถือได้ อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจ และ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ คู่ค้า, เจ้าของทรัพย์, ผู้ซื้อ, และตัวแทนขาย”


ทำไมต้องเลือกใช้บริการจากเรา (แอ็ดแวนเทชไทย เรียลเอสเตท)
1. ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
2. บริษัทเปิดดำเนินกิจการมานาน
3. ทีมงานมีประสบการณ์ และ ทำงานอย่างมืออาชีพ
4. เรียน และ ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเป็น นายหน้าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศจาก NAR (National Association of Realtors) และ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็น สมาชิก CIPS (Certified International Property Specialist)
5. ทำการตลาดฟรี (ถ้าขายทรัพย์ไม่ได้) อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะขายทรัพย์ได้
6. หาจุดราคาที่เหมาะสม ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขายทรัพย์

เราให้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริการรับฝากขายทรัพย์ อย่างมืออาชีพ
– วิเคราะห์ทรัพย์ และ ทำงานตลาดอย่างมืออาชีพทั้ง ออนไลน์ และ อ็อฟไลน์
– ติดตามงาน และ รายงานผลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
– คัดกรองผู้ซื้อ
– พาลูกค้าเป้าหมาย เข้าชมทรัพย์
– จัดการสินเชื่อที่เหมาะสมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ
– อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ หน่วยงานราชการ เช่น ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
– อื่นฯ

2. บริการหาทรัพย์พร้อมวิเคราะห์ มูลค่าทรัพย์
– บ้านพร้อมที่ดิน ตามทำเลที่ต้องการ หรืออื่นฯ
– สำนักงาน
– คอนโด หรือ อาคารชุด
– อื่นฯ

3. บริการเสริมสภาพคล่อง งานขายฝาก ขายขาด โดยวิเคราะห์ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
– ตัวทรัพย์ดี หรือ คุณภาพดี ตั้งในทำเลที่ดี และ เหมาะสมกับราคา
– เจ้าของทรัพย์ มีรายได้ พอที่จะ จ่ายคืนต้น และ ดอกเบี้ย ได้ภายในเวลาที่ได้ตกลงกัน
– มีใบประเมินที่ดิน และ ผังระวางที่ดิน
– เอกสารต่างฯ ของเจ้าของทรัพย์ที่ตกลงให้ทำขายฝาก
– รูปถ่ายของทรัพย์และบริเวณรอบฯ (10-20 รูป)
– พิกัด และ ปักหมุด ตำแหน่งของทรัพย์

4. บริการรับตรวจทรัพย์ ก่อนเซ็นต์รับจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังรายการทรัพย์ดังต่อไปนี้
– บ้าน
– ทาวน์เฮ้าส์
– อาคารชุด
– สำนักงาน